Псохосоматика и психотерапия

Психотерапия и психосоматика

В най-широк смисъл, психосоматиката (от гръцки: psyche — душа, soma — тяло), включва взаимодействие между поведението (мисли, чувства, действия) и телесната болест. Психосоматиката се занимава с влиянието на нашите емоции и страхове върху здравето ни. Част от телесните заболявания, които могат да възникнат в следствие от неразрешени психологически конфликти или стрес са:

  • бронхиална астма
  • ревматоиден артрит
  • хипертония
  • язва
  • язвен колит
  • невродермит
  • тиреотоксикоза и др.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *