Калолечение

Калолечение

Варненската лечебна кал е ценен природан продукт, богат на химични и биологични съставки като йони, киселини, витамини, които са особенно важни при лечението на много заболявания и оказват комплексно, оздравително влияние върху целия организъм.

Лечебната кал е позната под наименованието пелоид. Тя е природен продукт, формиран при естествени условия от землисти частици, неорганични и органични съединения с участието на химични, биологични и микробиологични процеси. Калолечението е метод, при който лечебната кал се прилага по определен начин с терапевтична цел. Варненската лечебна кал е лиманна. Тя е със сивочерен цвят и фина структура, кремообразна д голяма лепливост и пластичност, с миризма на сероводород и алкална реакция. 

Същността на калолечението се свежда до комплексното въздействие на всички фактои на лечебната кал. Основни фактори са: термични, химични и механични. Пелоидите оказват специфично въздействие, предимно по нервнорефлекторен път. Те предизвикват възбуда на екстеро и интеро рецептори, в резултат, на което настъпват сложни нервнорефлекторни реакции, участието на хормонални, ендокринни, съдови механизми. Специфичното действие се изразява в активизиране на ензими и биостимулатори. Под действие на калните процедури настъпват значителни промени в метаболизма – повишава се тъканното дишане, стимулират се белтъчната, мастната и въглехидратната обмяна. 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *