Image_5287367_128_0

Квантова терапия

Kвантовата терапия, съчетаваща действието на LASER – терапия, светлинотерапия и магнитотерапия. Tази процедура е един съвременен метод за самостоятелна или комплексна терапия на различни заболявания, травми, инфекции на кожа и меки тъкани, разширени вени, наднормено тегло, за общосоматична биостимулация (повишаване на имунитета) и др.

Лечебното действие е съвкупност от 4 едновременно действащи лечебни фактора

-лазер

-инфрачервени лъчи

-червеният видим диапазон на светлината

– постоянното магнитно поле

Постига се синергичен лечебен ефект от едновременното действие на 4-те лечебни излъчвания, при което те се допълват и усилват взаимно.

Това съчетано лечебно въздействие е известно като квантова терапия. Доказано е, че едновременното въздействие на различните лъчения дава много по-силен лечебен ефект, отколкото ако се прилагат поотделно ( монотерапия ).

В редица случаи то позволява да се намали количеството на приеманите лекарства, а понякога и да се преустанови приемането им, като се съкращава оздравителният период 2-3 пъти.

Квантовата терапия оказва силно нискоенергийно въздействие върху биотъканите, предизвиквайки развитието на ефекта на биостимулация (фотобиоактивация).;

Лечението с тези апарати е съвместимо с всички видове лекарствени терапии. Добре се съчетава с традиционното лечение: фармация, хомеопатия, мануална терапия, фитотерапия, биологически активни хранителни добавки. Усилва действието на медикаментите.

Възползвайте се!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *